Mavabé Technical Consultancy

© Copyright Mavabé 1996 - 2020

Mavabé Technical Consultancy

Wat is Mavabé?

Mavabé Technical Consultancy is een klein, internationaal opererend bedrijf in Almkerk, gespecialiseerd in Automatisering van Industriële Processen, in het bijzonder die in de Voedingsmiddelen, Farmaceutische en Chemische Industrie.

Wij werken veel samen met bedrijven in o.a. de USA, Asia Pacific en India.

Er is uitgebreide ervaring met Distributed Control Systems aanwezig, zoals bijv. Emerson's DeltaV systeem.

Ook hebben wij ervaring met het bouwen van Web Applicaties (ASP Classic / .Net, Java), en hebben wij uitgebreide know-how op het gebied van SQL Server, Visual Studio, Visual Basic for Applications, Microsoft besturingssystemen, Microsoft Office, Networking, AutoCAD, etc.


Wat bieden wij?

Mavabé kan voor u projecten uitvoeren op het gebied van Industriële Automatisering. Dit kunnen complete projecten zijn, maar ook delen van projecten (zoals bijvoorbeeld Haalbaarheids Onderzoeken, Functionele Specificaties, etc.).

Daarnaast kan Mavabé Web Applicaties bouwen, professionele Visual Basic Applicaties, Applicaties binnen de Microsoft Office omgeving, Applicaties binnen AutoCAD, etc. Voor Web Applicaties ligt voor ons de nadruk meer op de technische mogelijkheden, zoals bijv. het ophalen en schrijven van gegevens naar SQL Server Databases. Voorbeelden: een recepten site waar bezoekers uit honderden ingrediënten kunnen kiezen wat zij in huis hebben, waarna de applicatie bepaalt welke van duizenden gerechten met deze ingrediënten gemaakt kunnen worden. Of een site over de Bommelerwaard...

Hier een voorbeeld van een applicatie waar bezoekers hun eigen transport container kunnen samenstellen. Met de gegevens die hier ingevuld worden, kan uiteindelijk automatisch een AutoCAD tekening van de gedefinieerde container gegenereerd worden.

De jarenlange ervaring binnen Mavabé heeft geresulteerd in een efficiënte, effectieve en gestructureerde aanpak van dit soort projecten. Eerst worden de behoeften van de klant uitgewerkt in een User Requirements Specificatie, daarna wordt een Functioneel Ontwerp uitgewerkt, en vervolgens een Detail Ontwerp. Pas daarna wordt aan de uiteindelijke Implementatie begonnen. Na Implementatie volgt nog een Test fase, waarna de overdracht plaatsvindt. Voor kleinere projecten kan e.e.a. uiteraard gecombineerd worden.


Meer informatie?

Voor meer informatie, stuur een e-mail:


© Mavabé Technical Consultancy 2020 - Laatste wijziging: 28 okt 2020